DUG BE vzw

Verkiezingen 2018 - stel je kandidaat

Stel je kandidaat voor een positie binnen DUG BE vzw

Doelstelling

De doelstelling van de Drupal User Group België vzw is het faciliteren en ondersteunen van initiatieven binnen de Belgische Drupalgemeenschap. De vzw neemt specifieke taken op zich om de kennis en het gebruik van Drupal in België te bevorderen.

Tot het takenpakket van de vzw behoren onder andere volgende zaken:

  • organisatie / ondersteuning van Drupal evenementen: o.a. de (maandelijkse) Drupal User Group meetings, Drupalcamps & code sprints.
  • (administratieve) ondersteuning van lokale Drupal initiatieven
  • ondersteuning van drupal.be en aanverwante websites
  • onderhouden van contacten met naburige lokale communities

Lid worden / meehelpen

Iedereen die Drupal een warm hart toedraagt kan lid worden van de DUG BE vzw. Dit lidmaatschap is volledig gratis. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Leden van de vzw zijn welkom op de vergaderingen, en kunnen mee de werking & toekomst van de vzw bepalen. Optioneel kunnen leden zich ook engageren om bepaalde taken te vervullen binnen de vzw, als daar nood aan is.

Dit engagement zorgt er voor dat je zal gecontacteerd worden indien er nood is aan mensen met bepaalde skills of kennis. Op die manier kunnen er snel werkgroepen of verantwoordelijken worden gezocht bij het organiseren van bepaalde activiteiten of evenementen.

Uiteraard zijn er geen verplichtingen verbonden aan dit engagement: als actief meehelpen voor jou tijdelijk onmogelijk is, wordt dit gerespecteerd.

Stel je hier kandidaat voor de volgende verkiezingen.

Beroep doen op de vzw

Indien je als Belgische Drupalliefhebber van plan bent om een (lokaal) initiatief rondom Drupal op te starten, dan horen we dat graag van jou. Op die manier kunnen we er mee voor helpen zorgen dat je initiatief de nodige visibiliteit krijgt, zorgen voor administratieve en eventuele financiële ondersteuning, alsook zorgen dat verschillende initiatieven elkaar niet voor de voeten lopen.

Neem zeker contact met ons op om dit meer in detail te bespreken.

Statuten van de vzw

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2012/04/27/12081704.pdf

Bookmark and Share

Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.

Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.