afbeelding van demeesterroel

2008-10-31: Verslag Redesign Website Nederlandstalige Drupal Community

Nieuw! Nu met actiepuntenboodschappenlijst, after the break

Aanwezigen: Ongeveer 15 personen.

Er wordt een nieuwe versie van de drupal.be/.nl website gemaakt omdat:

1. We momenteel de infrastructuur delen met d.o. en dit onze vrijheid beperkt.
2. We geen server toegang hebben en daarvoor gelimiteerd zijn tot de d.o functionaliteit.
3. We momenteel geen eigen themen kunnen gebruiken.

De laatste vergadering werden er werkgroepen die verantwoordelijk waren voor een deel van de redesign ingesteld. Er wordt gevraagd naar een update en of de werkgroep verder kan of aan het wachten is op een resultaat van een andere groep.

Actiepunten voor als we de dev site tot onze beschikking hebben,
Uit het hoofd, maar first things first:

* Roel werkt sitemap uit op dev site,
* Iedereen creëert z'n account daar, dumpt wattie al heeft gedaan en gaat als een gek aan de slag.

1.

Tekst-team:
* Voeg gemaakte teksten toe.
2.

Information architecture
* Bojhan en Roy werken verder aan wireframes.
3.

Filteren: werkt.
4.

Theme: gaat rustig broeden op de beschikbare wireframes en houdt d.o. redesign in de gaten.
5.

Showcases
* Op de dev-site uitstoeien wat een geschikt format voor een Drupal showcase is.
6.

Service providers
* Spelregels bepalen.
* Categorieën (max. 5) definiëren
7.

Events-team:
* Kan haar nodetype gaan uitwerken aan de hand van de wireframes.
* Verzamel op devsite alvast de lijst van blogs voor drupal-dorp
8.

Migratie
* slimste manier bedenken om zo kort mogelijk op tweesporen nodenummering te zitten.

------------- En dit zijn de notulen: (goed werk, veel dank hiervoor)--------------

1.

Tekst en content: Roel Guldemond & Company
De werkgroep heeft reeds 2 A4 bladen content uitgewerkt en deze staat reeds op http://dev.drupal.sidonia.be. De uitgewerkte content resulteerde in 4 nieuwe pagina's. Het doel is zo'n 15 pagina's te hebben, er wordt echter nog op de sitemap gewacht om die te kunnen uitwerken. Ook staat de werkgroep open voor extra content. Personen met content mogen die dus steeds aanleveren. De werkgroep heeft geen blokkerend items en kan verder werken. Ze verwachten dat binnen 2 maanden alle content uitgewerkt is.
2.

Sitemap: Bojhan, Erik & Partners
Bojhan toont de sitemap die zij uitwerkten. De werkgroep kwam tot dit voorstel na een analyse van de huidige site en dan vooral de forum topics en de content. Ze hebben ook de doelgroepen (potentië gebruikers, developers, klanten, "wij") geïdentificeerd en met representatieve individuen van deze doelgroepen gesproken. Uit de analyse en de interviews is dan de sitemap uitgekomen die nu wordt voorgesteld.

Er wordt gevraagd of de "demo" pagina een live demo of een filmpje is of zo. Bojhan ligt toe dat het de bedoeling was van een live demo ter beschikking te stellen. Hierover zijn de mening nogal verdeeld:
* Een live demo is niet nuttig voor mensen zonder voorkennis en kunnen hierdoor afgeschrikt worden.
* Een guided tour of screencast kan misschien duidelijker zijn voor nieuwe gebruikers.
* Als er een live demo wordt gezet is het misschien een idee van de functionaliteit te beperken.
* Een live demo met een geïntegreerd filmpje dat je erdoor helpt zou ideaal zijn.
* Er zijn andere live demos op het internet, als we er zelf één zetten controleren we tenminste de kwaliteit.
Er wordt niet beslist wat het uiteindelijk zal worden.

Over het documentatie deel wordt er verteld dat dit niet te uitgebreid zal worden daar er namelijk reeds een heleboel andere bronnen zijn. We gaan ons concentreren op documentatie waarvan het waardevol is dat deze in het Nederlands beschikbaar is en waardoor mensen op weg geholpen worden (bvb. installatie). Onder de documentatie is er ook een aparte pagina over views/cck. Er wordt gevraagd waarom we de documentatie van deze modules zouden dupliceren naar het Nederlands en wie dat zou onderhouden. Bojhan legt uit dat deze vooral conceptueel zou zijn en niet direct gebonden aan een specifieke versie van views/cck. Het is de bedoeling dat Nederlandstalige mensen de basis informatie kunnen vinden en op weg geholpen worden. Daarna kunnen ze terecht bij andere bronnen. De documentatie moet een lanceerplatform voor newbees worden.

Op de site zou een download van de laatste en voorlaatste versie van core aangeboden worden alsook de nl en fr vertalingen. Er wordt geopperd dat het interessant zou zijn van een download aan te bieden met de vertalingen al in zodat Drupal rechtstreeks in het Nederlands of Frans kan geïnstalleerd worden. Olivier kijkt na of dit geautomatiseerd zou kunnen worden.

Bojhan showcased tevens de events wireframes en laat weten dat feedback welkom is. De werkgroep gaat op die manier de de site verder uitwerken. Om feedback mogelijk te maken zullen de wireframes als attachment aan de relevante pagina's op http://dev.drupal.sidonia.be gezet worden.
3.

Filteren: Bèr & Roel:
Content zal gelokaliseerd (NL/BE) worden. Als iemand naar http://drupal.nl gaat moet de NL content primeren en als iemand naar http://drupal.be gaat moet de BE content primeren. Er is ook een optie om alle content te zien. Deze filter is werkende op de dev site.
4.

Theme: (?)
De werkgroep voor het theme laat weten dat ze het theme zullen ontwikkelen op de basis van de wireframes en dat er nog niet zo veel voor gedaan is. Er wordt tevens gevraagd of het de bedoeling is van de visuele branding van Drupal te behouden en hoe dat gedaan moet worden. Dit zou de Drupal identiteit behouden. Er zijn hiervoor echter geen richtlijnen van de Association. De theme werkgroep zal het nieuwe design van d.o in acht nemen bij het designen van drupal.be/.nl.

De werkgroep kan nu beginnen met kleuren & layout. De 6 items van het hoofdmenu worden in de dev site gestoken en dan kan er rechtstreeks op de dev site geprototyped worden.
5.

Showcases: (?)
Hier werd al wat voor gedaan maar het is niet duidelijk of ze de module van Gabor willen gebruiken of zelf een content type + cck. Iemand vraagt zich af waarom een module hiervoor nodig is. De werkgroep kan alvast aan de slag en zullen beginnen het showcase gedeelte op de dev site uit te bouwen.
6.

Service Providers: (?)
Er komt een pagina waar freelancers en bedrijven hun diensten kunnen aanbieden. Hiervoor moeten verschillende categorieën uitgewerkt worden. Het is ook niet duidelijk wat de voorwaarden zullen zijn om hierop te mogen staan. Enkele voorstellen worden gedaan: lid van de association, drupal landing page hebben. Dit moet verder uitgewerkt worden door de werkgroep.
7.

Events: Nick, Johny & Sander
De werkgroep bouwde een tijdelijke site waar de events werden uitgewerkt. Er is een probleem met het integreren van de RSS feeds. Gaat het van drupal.be/.nl naar buiten toe of omgekeerd? Om te beginnen zal drupal.nl/.be enkel de events hebben voor NL en BE en deze naar buiten pushen. Events van andere sites worden niet op deze site geaggregeerd.

Kort wordt er geopperd om tevens een Nederlandstalige Drupal planet in de site op te nemen. Roel laat weten dat het nu al mogelijk is van je blog aan te bieden. Dit punt kan verder uitgewerkt worden als al het overige gedaan is.

De events werkgroep besluit met te melden dat ze hun werk asap in de dev site zullen integreren.
8.

DB Migratie: Marcel
Roel meldt dat het heel moeilijk is om een db backup te bekomen. De nieuwe site zal D6 gaan gebruiken.

Op de vraag of we de huidige content willen behouden zijn de meningen verdeeld. Het zou makkelijker zijn van helemaal vers te beginnen maar op de huidige site staat wel unieke content waardoor mensen hun weg naar de site vinden. Er zijn ook andere sites met links naar specifieke nodes en als die weg zijn zou dat vervelend zijn. De conclusie is dat het handig zou zijn om de gebruikers en forums te migreren naar de nieuwe site. Dit heeft echter een impact op de complexiteit van het migratie process.

Daar de huidige site niet functioneert stelt men voor om direct de huidige site + db naar een nieuwe host te migreren zodat we reeds de controle hebben. Bert laat weten dat Dries hier niet voor te vinden is en dat hij pas zijn toestemming wou geven wanneer er duidelijke vooruitgang is voor de nieuwe site. Door de huidige situatie is het misschien mogelijk van toch een OK te hebben. Bert (of Roel?) kaart het probleem aan bij Dries.

De huidige site gebruikt standaard (D5) core functionaliteit en zou dus gewoon overgezet kunnen worden. De theme kunnen we niet meekrijgen maar niemand lijkt het erg te vinden er voorlopig een standaard D5 theme op te zetten tot de migratie.

Bert zorgt voor de dump van de database en eventueel een OK van Dries. Marcel zorgt voor een migratieplan afhankelijk of we nu reeds kunnen migreren naar een eigen host.
9.

Communicatie
De communicatie zal rechtstreeks via de dev site gebeuren. Wireframes worden als attachment toegevoegd en dan kunnen mensen comments geven.
10.

Handboeken (documentatie): Hans
Hans zal de initiële content voor de handboeken verzorgen maar nadien kan iedereen deze naar believen aanvullen. Hans vraagt tevens wie deze zal beheren. Hier kan alleszins aan verder gewerkt worden. (mijn notities hierover zijn niet echt uitgebreid, sorry)

Het showcase stuk wordt nog even besproken en er wordt gevraagd wat er juist getoond zal worden en hoe. De werkgroep mag dit zelf uitwerken en beslissen.

Er wordt gevraagd of alles in subversion zit. Roel meldt dat subversion beschikbaar is en dat de hele dev site ingecheckt is. Subversion toegang is beschikbaar voor de developers, showcase werkgroep en themers.

Auteur: 
demeesterroel
Bookmark and Share

Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.

Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.

onomatopee