Clean urls

Goedemiddag,

Het volgende:
Ben nu al een tijdje bezig om clean urls aan te zetten maar het wil niet echt vlotten. De installatie is als volgt:
Distro Ubuntu 7.10 gutsy gibbon LAMP (apache2), ik heb gekozen voor multiple site installatie. per site maak je dan een vhost aan in sites-available en een symlink in sites-disabled.

Vervolgens doe je 2aenmod rewrite (open een terminal)
Als ik dit doe krijg ik module already enabled. vervolgens restart je apache sudo /etc/init.d/apache2 restart zodra de server opnieuw is opgestart de server opnieuw laden met sudo /etc/init.d/apache2 reload De status is oke en de port wordt vervolgens weergegeven. (Ik heb hier geen foutmeldingen)
Vervolgens even checken of de rewrite module is geladen dmv. apache2ctl -M en daar staat netjes:
rewrite_module (shared).

Dan allowOveride van None naar All omzetten (Moet dit ook voor alias of alleen bij en ?)
Enfin hier is mijn vhost code:
NameVirtualHost 192.168.2.101

ServerName beursdecoratie.intern.beursdecoratie.nl
ServerAlias beursdecoratie
ServerAdmin webbeheer@beursdecoratie.nl

DocumentRoot /var/www/drupal

Options FollowSymLinks
AllowOverride all

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
DirectoryIndex index.html index.php
AllowOverride all
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2's default start page
# in /apache2-default/, but still have / go to the right place
# RedirectMatch ^/$ /apache2-default/

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all

ErrorLog /var/log/apache2/beursdecoratie-error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/beursdecoratie-access.log combined
ServerSignature On

Alias /doc/ "/usr/share/doc/"

Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128

Daarna naar mods-aviable en checken of rewrite.conf is aangemaakt. Bij mij gebeurden dit niet dus heb ik er een gemaakt:

RewriteEngine on


Vervolgens heb is a2dismod rewrite gedaan en alle stappen opnieuw uitgevoerd. U begrijpt nu hij doet het nog steeds niet. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen zijn er instellingen in apache2.conf die ik over het hoofd zie?

Bij voorbaat dank

Auteur: 
Reinier
afbeelding van Folkert@drupal.org
Door Folkert@drupal.org op 4 maart, 2008 - 01:29

Wellicht heb je hier wat aan. Dit is een omschrijving van hoe ik het opgelost heb, op een ubuntu server.

http://www.swapdepths.nl/2007/04/25/test-server-configuration-with-subdomain-wildcard/

Nederflash

Bookmark and Share

Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.

Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.