afbeelding van hullabaloo

Erasmushogeschool Brussel zoekt webmaster voor Dienst Communicatie

Dienst communicatie

De webmaster van de dienst Communicatie van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) draagt zorg voor en verleent hulp bij het onderhoud van de websites van de EhB (o.a. http://ehb.be (publiekssite), http://rits.be, http://stuvo.ehb.be, http://taalkunde.ehb.be, http://www.campusdansaert.be, http://iwt.ehb.be, http://gezondheidszorg.ehb.be, http://lerarenopleiding.ehb.be, http://www.kcb.be, http://ehbrief.ehb.be (nieuws), http://alumni.ehb.be (alumnisite), http://vacaturesextern.ehb.be en http://ritscafe.be).

Je werkt binnen een communicatieteam van 5 personen in Anderlecht.

Toelatingsvoorwaarden

Belangrijkste profielkenmerken

 • Communicatievaardigheden, creativiteit, teamgeest
 • Kennis van de Nederlandse taal
 • Grondige kennis van:
  • Drupal 6 en 7
  • HTML
  • CSS
  • Beeldbewerking
  • Search engine optimisatie (SEO)
  • Search engine advertising (SEA, meer specifiek Google AdWords)
  • Bestandsbeheer via FTP of SSH

Verdere profielkenmerken

Kennis van de onderstaande technologieën is aanbevolen:

 • Debian Linux besturingssysteem
 • PHP
 • Mysql
 • Mssql
 • Javascript

Initieel takenpakket

Tot het initieel takenpakket van de functie behoren onder andere de volgende activiteiten:

 • Onderhoud content management systeem Drupal (met name veiligheidsupdates installeren)
 • Voortzetten vernieuwings- en vereenvoudigingsproces website(s)
 • Bestandsbeheer webservers
 • Aanpassingen maken in templates
 • Zorgen dat websites voldoen aan webstandaarden
 • Verder ontwikkelen van websites van de EhB
 • Webformulieren maken
 • Inhoudelijk en technisch beheer van de websites van de EhB en de verschillende sociale netwerken (Facebookpagina, Twitteraccount, YouTube, Flickr, Foursquare,…)
 • Gebruikersaccounts beheren
 • Lay-out websites en sociale media verzorgen (afbeeldingen & CSS)
 • In-huis gemaakte webapplicaties onderhouden
 • Websites uitbreiden zodat ze de nieuwste internettechnologie bevatten (koppelingen met sociale netwerken)
 • Bijwonen relevante bijeenkomsten (over bijvoorbeeld het CMS, webdesign, gebruik van internet)
 • Teksten schrijven voor websitegebruik
 • Nieuwsberichten schrijven en vacatures modereren en plaatsen
 • Ondersteuning van het redactieteam bij het up-to-date houden van de websites en de sociale media van de EhB
 • Advies aan dienst Communicatie en bestuur EhB over internetcommunicatie
 • Contact houden met de vier departementen en de 2 Schools of Arts, de Vrije Universiteit Brussel en de Universitaire Associatie Brussel
 • Lezen van vakliteratuur (on- en offline)

Ons aanbod

De functie van webmaster is een stabiele job met een vaste salarisschaal en voldoende vormingsmogelijkheden in je vakgebied. Je geniet van gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding.

Je krijgt 40 vakantiedagen, waarvan je een groot deel flexibel kunt plannen. Je geniet van glijdende werkuren.

Dankzij de kunstdepartementen van de EhB kun je deelnemen aan tal van culturele activiteiten. Je werkt aan een instelling die een voorname rol speelt in Nederlandstalig Brussel.

Salaris

Salarisschaal B21 (barema 592)

592 (B21) min 2.646,72€-max 3.952,02€ bruto maandwedde

In toepassing van artikel 156 van het hogescholendecreet kan een geldelijke anciënniteitbijslag toegekend worden, met een maximum van 10 jaar, op basis van nuttig geachte beroepservaring voor zover deze beroepservaring niet automatisch wordt verrekend in de geldelijke anciënniteit in toepassing van het Koninklijk besluit van 01-12-1970. De nuttige beroepservaring wordt toegekend nadat de geselecteerde kandidaat de bewijsstukken van deze ervaring heeft voorgelegd en na onderzoek van het volledige dossier.

Aanstelling

Onmiddelijke indiensttreding.

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling moet ons uiterlijk op woensdag 20 maart 2013 bereiken.

Selectiegesprekken vinden plaats op maandag 25 maart 2013.

Stuur je sollicitatiebrief en CV met een kopie van je diploma naar:

 • Directiesecretariaat Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 te 1070 Brussel of
 • reageer per e-mail: vacature@ehb.be of
 • geef je sollicitatie af bij het directiesecretariaat van de Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170 te 1070 Brussel (4de verdiep).

Mocht je geen kopie van je diploma kunnen inscannen, dan mag je een kopie van je diploma afzonderlijk opsturen met de post.

Opgelet! Het is uiterst belangrijk dat je het vacaturenummer van de betrekking zoals vermeld op de website (ADM/2013/CON/001) in je kandidaatstelling opneemt. Het is ook uiterst belangrijk dat je de kandidaatstelling naar het correcte adres stuurt, dat we de exacte benaming van je diploma kennen en dat je kandidaatstelling ons tijdig bereikt. Alleen in dat geval kunnen we een correcte behandeling van de kandidaatstelling garanderen.

Met specifieke vragen over functie-inhoud kan je contact opnemen met Dorien Brouwer (dorien.brouwer@ehb.be). Met algemene vragen over de vacature of de selectieprocedure kan je terecht op vacature@ehb.be of bij Erika Eeckhout, directeur Personeel (02/559 15 81 tijdens de kantooruren).

Drupalversie: 
7.x, 6.x
Auteur: 
hullabaloo
Bookmark and Share

Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.

Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.