afbeelding van batigolix

Samenvatting discussie en agenda voor websitesprint 2011

Klik hier om de enquête over de toekomst van deze site in te vullen.

Beneden vind je:
* een samenvatting van de discussie over wijzigingen aan drupal.be/nl
* agenda voor de sprint voor onderhoud van drupal.be/nl

Samenvatting discussie over wijzigingen aan drupal.be/nl

* Bijna iedereen vindt dat de huidige drupal.be/nl niet goed genoeg is en dat enige vorm van onderhoud noodzakelijk is. Over hoe de site verbeterd moet worden lopen de meningen fel uiteen
* De meerderheid ziet heil in het afstoten van de onderdelen die niet goed werken en doorgaan met wat wel goed werkt
* Enkelen willen de community kant (forum en evenementen) splitsen van de commerciële kant (over drupal, showcases)
* Er zijn goede argumenten om het huidige theme te vervangen maar niemand weet waarmee

* De onderdelen van drupal.be/nl die volgens mij (en anderen) goed werken zijn: forum, evenementen, serviceproviders
* De onderdelen van drupal.be/nl die volgens mij (en anderen) slecht werken zijn: boeken, documentatie, showcases
* De onderdelen van drupal.be/nl die volgens Google Analytics goed werken (dwz veelbezocht worden) zijn: documentatie, download, showcases, forum

* De meerderheid van de opiniemakers lijkt toch het nut in te zien van een Nederlandstalige Drupal community site. Ook Google Analytics toont dat er wel degelijk interesse is

* Mijn conclusie is dat een onderhoudssprint nuttig is en zich moet richten op het verwijderen van de slecht werkende onderdelen en het verbeteren van de goed werkende onderdelen. Het doel van de sprint is daarmee: het verbeteren van drupal.be/nl door slecht werkende onderdelen te verwijderen en goed werkende onderdelen te verbeteren.

Agenda voor de sprint voor onderhoud van drupal.be/nl

Op basis van het bovenstaande zou ik de volgende agenda willen opstellen voor de onderhoudssprint op 1 & 2 oktober:

1. Discussie
a. Nut/doel + doelgroep van drupal.be/nl + doelgroep. Wel of niet opsplitsen in commercieel en community deel
b. Theme wel/niet veranderen en zo ja waarin
d. Upgrade naar Drupal 7
Afankelijk van de uitkomst van deze discussie gaan we: (a) aan het bier en over voetbal, brommers en andere essentiele dingen des levens praten, of (b) aan het werk om de site aan te passen

2. (b) Aan het werk om de site aan te passen
* ontwikkelomgeving voorbereiden (git, database)
* herzien beheerders & rollen. niet actieve beheerders verwijderen & nieuwe beheerders toevoegen. herzien of hduige rollen nuttig zijn. over dit thema zijn forum topics geschreven. beleid beheer site en frontpage documenteren.
* oude (nog relevante) issues fixen. zie issue list en issue list juni 2010
* nieuw theme installeren
* content types herzien, re-organiseren en opruimen. ik denk dat de volgende content types verwijderd kunnen worden: documentatie, infobox, issue, nieuws, publicatie, referentie, showcase
* content re-organiseren en opruimen: nieuws nodes overzetten naar forum, relevante documentatie overzetten naar pages, showcases verwijderen, publicaties verwijderen
* showcases vervangen door tekst met links naar showcases elders (zie o.a. post baris)
* feeds (planet) integreren
* landingspagina's herzien
* downloadpagina herzien
* homepage herzien
* hoofdmenu herzien
* modules herzien (e.g. block class, book, calendar popup, drupal.hu, mcimagemanager, fivestar)
* blocks herzien en evt opruimen
* views herzien en evt opruimen
* content audit "pages": relevant, up-to-date
* fix subscription disabling (gerelateerd aan theme)
* beter overzicht van actuele content maken
* forums: structuur forums herzien (veel- en niet-gerbuikte containers,etc). forums onderhouden. oude threads sluiten. oude forums *echt* sluiten. optie om threads te sluiten
* logs checken voor fouten
* journal checken voor weird stuff
* informatie over vertalingen overhevelen naar localize.d.o.

Drupalversie: 
6.x, 7.x
Auteur: 
batigolix
afbeelding van hansrossel
Door hansrossel op 10 september, 2011 - 12:29

Ik zou graag een korte enquête (webform) houden bij de gebruikers van drupal.be/nl om een aantal van die zaken uit te klaren.

Volgens mij zijn er 3 grote groepen van gebruikers die allemaal verschillende erg uiteenlopende prioriteiten hebben voor de site: Drupal bedrijven, de professionele Drupal community en de hobbyisten die Drupal gebruiken.

Het survey zou volgens mij moeten bestaan uit de volgende vragen
- Tot welke groep behoor je (3 groepen hierboven)
- Welke delen van drupal.be/nl (checkboxen met forum, documentatie, boeken, ....) gebruik je en wens je te behouden
- 4 vragen voor elk deel van SWOT analyse van de site: sterke punten, zwakke punten, opportuniteiten en bedreigingen
- andere opmerkingen (vrije commentaar)
- zaken waaraan je wil meewerken en hoe (zakelijke Drupal bedrijven zouden hier bijvoorbeeld kunnen een bedrag voor sponsoring voorstellen voor de Drupal business site die ze graag zouden hebben).

Met die informatie zouden we veel beter kunnen beslissen wat te doen dan nu waarbij er een duidelijk verschil zit tussen het gevoel wat er moet verwijderd worden en de Google Analytics statistieken en er ook behoorlijk wat ideeën werden gegeven door de Drupal "business" mensen in de community terwijl er volgens mij geen van hen zal deelnemen aan de sprint, maar misschien willen zij gewoon een presentatiesite voor Drupal sponsoren, want zoals ze melden wordt een dergelijke site toch niet opgezet tijdens een community sprint.

Een survey zou kunnen duidelijkheid scheppen in de verwarring die er nu is. Als ok dan zet ik dat snel op en bekijken we de resultaten na een week.

Hans
KOBA

afbeelding van batigolix
Door batigolix op 11 september, 2011 - 16:24

hier vind je de enquête:

http://drupal.be/bevraging-drupalbe-nl

boris
===
druppelend sinds 2005

afbeelding van batigolix
Door batigolix op 10 september, 2011 - 15:52

lijkt me heel nuttig om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de site, dus zet maar op. dan kunnen we maandag tijdens de meeting (zie http://drupal.be/evenement/websitesprint-drupalbenl) al de eerste resultaten bespreken

maar ik denk niet dat je enkel op basis van een internetpoll beslissingen kan nemen (dat beweer je ook niet)

laat weten zodra de poll/form er is dan zullen we die en masse rondtweeteren

boris
===
druppelend sinds 2005

Bookmark and Share

Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.

Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.