Voorstel aanpassingen block-module.po

Zie http://drupal.org/node/168459 en http://drupal.be/node/604.

Wat duidelijkere formuleringen, zoals deze

Engels: Blocks are boxes of content
Huidig: Blokken zijn blokken inhoud
Voorstel: Blokken zijn stukken inhoud

en deze

Engels: Administrators can also define custom blocks. These blocks consist of a title, a description, and a body which can be as long as you wish. Block content can be in any of the input formats supported for other content.
Voorstel: Beheerders kunnen ook zelf blokken definiëren. Deze blokken bestaan uit een titel, een beschrijving en een blokinhoud van naar eigen inzicht te kiezen lengte. De blokinhoud kan worden aangemaakt in een van de invoerformaten die ook beschikbaar zijn voor andere inhoud.

Verder:

region = gebied (consistent doorgevoerd)

front page, main page = voorpagina

De blokinstellingen zijn bijgewerkt (i.p.v. werden bijgewerkt).

Auteur: 
gaele
afbeelding van Sutharsan
Door Sutharsan op 20 augustus, 2007 - 13:12

Goed werk. Ik kan mij in de wijzigingen vinden. Ook die in #168459.

Een tweetal opmerkingen:

"... een blokinhoud van naar eigen inzicht te kiezen lengte."
Voorstel: "... een blokinhoud van vrij te kiezen lengte."

Over 'werden' versus 'zijn' heb ik tijdens de D5 vertaling een mailwisseling met Hendik gehad. Toen hebben we voor 'werden' gekozen. 'Werden' geeft een beweging in de tijd aan, 'zijn' klinkt mij natuurlijker in de oren. Mijn voorkeur is 'zijn'. Maar wat we ook kiezen, laten we het bij de volgende review niet weer (terug) veranderen.
Enig idee wat andere paketten gebruiken?

-- Erik

Door gaele op 20 augustus, 2007 - 14:20

"vrij te kiezen lengte" is inmiddels aangepast.

Wat "werden" versus "zijn" betreft: het kan natuurlijk dat hier een verschil bestaat tussen Vlaams Nederlands en Nederlands Nederlands. In ieder geval is "zijn" de juiste vertaling in Nederlands Nederlands. Ik heb dit in al mijn patches tot nu toe aangepast, en volgens mij is dat ook doorgevoerd. ("werd dat ook doorgevoerd" ;-)

afbeelding van Sutharsan
Door Sutharsan op 20 augustus, 2007 - 20:32

Ik zie graag een draagvlak voor 'zijn' of 'werden' voordat we veranderen. Ik zou dit niet aan Vlaams of Nederlands willen toeschrijven. De verschillen tussen Vlaams en Nederlands is in mijn ervaring kleiner dan ik wel eens heb dacht.

-- Sutha

-- Erik

Door promes op 7 september, 2007 - 14:14

Persoonlijk gebruik ik werden alleen voor iets in de verleden tijd.
Mijn voorkeur gaat uit naar zijn.

Bookmark and Share

Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.

Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.

onomatopee