Drupal User Group Belgium Verkiezingen 2018

Doelstelling

Zoals eerder vermeld is de doelstelling van de Drupal User Group België vzw is het faciliteren en ondersteunen van initiatieven binnen de Belgische Drupalgemeenschap. De vzw neemt specifieke taken op zich om de kennis en het gebruik van Drupal in België te bevorderen.

Tot het takenpakket van de vzw behoren onder andere volgende zaken:

  • organisatie / ondersteuning van Drupal evenementen: o.a. de (maandelijkse) Drupal User Group meetings, Drupalcamps & code sprints.
  • (administratieve) ondersteuning van lokale Drupal initiatieven
  • ondersteuning van drupal.be en aanverwante websites
  • onderhouden van contacten met naburige lokale communities

Om deze taken uit te voeren hebben we ook bepaalde officiële functies nodig. Deze functies zijn:

Voorzitter

Als voorzitter van DUG BE vzw waak je erover dat de gedefinieerde doelstellingen van de vzw in de praktijk worden gebracht. Je zorgt voor het opzetten en georganiseerd verlopen van regelmatige meetings waarbij nagedacht wordt over de toekomst, projecten en werkgroepen opgevolgd worden. Je zorgt samen met het bestuur voor dat de vzw goed beheerd wordt, en probeert actief leden en vrijwilligers te betrekken bij de werking ervan.
Je steekt je schouders onder projecten die de kennis en het gebruik van Drupal bevorderen, en onderhoudt contacten met gelijkaardige verenigingen in het buitenland en de Drupal community in het algemeen.

Penningmeester

Als penningmeester sta je de organiserende teams bij op vlak van het financiële plaatje. Je zorgt ervoor dat je nauw betrokken bent bij deze teams en dat je ze helpt om het overzicht te bewaren. Alle facturen en onkosten komen ook bij jou terecht voor verdere verwerking en je zal 4 keer per jaar samenkomen met de voorzitter om de kwartaalafsluiting te bewerkstelligen.
Je neemt ook de lead in de communicatie met de boekhouder en je zorgt voor een helder en duidelijk antwoord als er vragen zijn vanuit de boekhouding of vanuit de organiserende teams.

Secretaris

Als secretaris zorg je voor heldere processen en documentatie tijdens de organisatie van de verschillende evenementen en draag je bij aan de goede werking door structuren voor te stellen. Momenteel wordt alle documentatie verzameld in Google Docs en gedeeld met de bestaande Belgische Drupal community. Je staat de voorzitter en de penningmeester bij in het dagelijkse bestuur van de VZW.

Timing

  • Deadline kandidatuur: 30 april 2018
  • Verkiezingen: 18 mei 2018

Link naar formulier

Bookmark and Share

Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.

Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.